Forskning till Salu

- En Granskning av Karolinska Institutets Dolda Agenda

På den här hemsidan kan du ladda ner boken
"Forskning till Salu" kostnadsfritt.


Sammanfattning av boken:


"Under de senaste 20-30 åren har en ökande kommersialisering skett inom den akademiska forskningen världen över. I boken, Forskning till Salu redogörs för hur denna utveckling sett ut i vårt land. Som utgångspunkt tas Karolinska Institutet (KI), Sveriges högst rankade och enda helt medicinska universitet. Att KI valts ut som exempel beror även på att det, inte minst genom sin tidigare rektor (och regeringens vetenskaplige rådgivare), Hans Wigzell, har varit den institution som gått i täten för de förändringar som skett. Utöver att ge en rad exempel på hur den tilltagande orienteringen mot kommersiell nytta sett ut så tar boken upp diskussionen om vad detta betyder."


"Diskussionen om dessa frågor och införandet av åtgärder som skall garantera det allmännas intresse i den skattefinansierade universitetsforskningen har varit betydligt mer aktiv i till exempel USA än i Sverige."Forskning till Salu