Biovitrum AB

« Tillbaka

 
När Pharmacia lämnade Sverige och blev amerikanskt (och sedermera uppköpt
av Pfizer Inc, världens största läkemedelskoncern) lämnade man en rest efter
sig vid namn Biovitrum AB. Detta bolag bildades 2001 som en avknoppning från
Pharmacia och dess verksamhet är inriktad på forskning och utveckling av nya läkemedel.

Pfizer (tidigare Pharmacia) innehade dock fortfarande i juni 2005 en stor aktiepost i bolaget
(4,5 miljoner aktier eller cirka 20%). Biovitrums huvudägare har annars varit Nordic Capital
och MPM Capital, ett nordiskt respektive ett amerikanskt riskkapitalbolag (cirka 21% vardera).
Under början av 2009 togs dock Nordic Capitals del över av Wallenbergsfärens flaggskepp,
Investor. Som redan beskrivits och ytterligare exemplifieras nedan har Biovitrum mycket
nära kopplingar till KI.

Bland andra större aktieägare i Biovitrum AB finns eller har funnits flera bolag eller motsvarande
där KI:s tidigare rektor Hans Wigzell (HW) verkat i olika befattningar, till exempel:
HBM Bioventures (HW rådgivare), ett riskkapitalbolag lokaliserat på Cayman Islands; 
Carnegie (HW rådgivare), som presenterar sig som en ”independent Nordic investment bank”;
KI Holding AB (HW styrelseordförande), ett KI-ägt bolag bildat med hjälp av skattemedel och; Insamlingsstiftelsen för främjande och utveckling av medicinsk forskning vid KI
(HW stiftare och styrelseledamot - en närmare beskrivning av denna stiftelse följer i kapitel 3.4).

Till saken hör vidare att Hans Wigzell redan under Biovitrum AB:s första år blev ordförande i dess vetenskapliga råd med en ersättning av 2.500 dollar per sammanträde (cirka 20.000 kr). Utöver
detta ska han också ha erhållit ett större antal optioner i bolaget.År 2004 blev han dessutom
ledamot i bolagets styrelse.

 

« Tillbaka