Hans Wigzell - entreprenör och företagsbyggare

« Tillbaka

 
Som omnämnts tidigare kom Hans Wigzell som rektor för KI (1995-2003) och därtill
Regeringens vetenskaplige rådgivare att bli en huvudperson i utvecklingen av de
kommersiella aktiviteterna inte bara vid KI utan även på andra håll i den svenska
högskolevärlden. En del av de initiativ han tagit och de företag han varit med att bilda
har beskrivits kort i kapitel 2.3. Här kommer ytterligare och mer detaljerade exempel
att ges på projekt som Wigzell varit drivande inom.

Däribland finns samarbetet med läkemedelsföretaget Pharmacia och dess senare
avknoppning Biovitrum. Karolinska Investment Fund, ett riskkapitalbolag bildat
tillsammans med försäkringsbolaget Alecta och andra intressenter är en annan del
i den organisation som byggts upp i syfte att stödja det affärsmässiga utnyttjandet
av forskningsresultat. En annan central del i denna verksamhet utgörs av den
företagsgrupp som skapats runt KI Holding AB.

 

« Tillbaka