Hur har det gått för de på
KI bildade företagen

« Tillbaka

 
Aktörer som Karolinska Investment Fund (KIF) och andra inom den KI-anknutna
biotekniksektorn har på ett förvånande sätt gått ut och lockat med goda vinster
åt den eller de som varit beredda att satsa pengar. Efter tio år kan man på KIF:s
hemsida fortfarande läsa att detta bolag ”is committed to generating superior capital
return for its investors”.

Hur har det då gått för de bolag som bildades av KI-anknutna forskare under perioden
1997-2003 (se kapitel 6 och Tabell 8). För att undersöka detta har bolagens
årsredovisningar från åren 2005-2007 gåtts igenom, i den mån de gått att få fram
(Tabell 12). För de som direkt eller indirekt investerat i de berörda bolagen kan detta
knappast vara någon upplyftande läsning. Med ett förbehåll uppvisar samtliga det
trettiotal bolag som granskats negativa rörelseresultat och ofta i mångmiljonklassen.

Underskotten tenderar vidare att öka år från år (Tabell 12). Undantaget som bekräftar
regeln är RaySearch Laboratories AB, ett företag som härstammar från
Karolinska Sjukhuset i Solna och arbetar med framtagande av mjukvara för
strålbehandling (se kapitel 8.3). Resultatet även för denna firma har dock successivt
minskat under den studerade treårsperioden.

Bland övriga bolag på listan finns tre som trätt i likvidation och upphört med sin verksamhet.
I ett fall har en ny mindre rörelse startats i USA, MitoTech LLC (limited liability company).
Ett annat amerikanskt företag i vilket betydande satsningar gjorts med svenska APfondsmedel,
BioStratum Inc, lever en tynande tillvaro och har inte ens en egen hemsida på Internet
(se kapitel 4.2 och 8.11).

« Tillbaka