Karolinska Institutet, Biovitrum AB
och Insamlingsstiftelsen för KI

« Tillbaka

 
Som nämnts tidigare är kontakterna mellan KI som statligt universitet och Biovitrum AB
som privat företag på många sätt anmärkningsvärda (se kapitel 2.4). KI:s tidigare rektor
Hans Wigzell, tillika styrelseordförande i KI Holding AB, har samtidigt som han gjort affärer
med Biovitrum arbetat åt företaget som rådgivare och sedan 2004 dessutom som
styrelseledamot.

Det är vidare så att Biovitrum AB ända sedan bolaget bildades 2001 haft sin
styrelseordförande (först Toni Weitzberg och därefter Håkan Åström) representerad i
KI:s styrelse. Vid en genomgång av aktieägarförteckningen för Biovitrum AB hos
Värdepapperscentralen (VPC) kunde man vidare finna att något som heter Insamlingsstiftelsen
för främjande och utveckling av medicinsk forskning vid KI (kallas framöver bara
”Insamlingsstiftelsen”) innehade 148.500 aktier i bolaget.

Av misstag (?) hade man dock på Biovitrums hemsida bland ”major shareholders” under flera
år angett ”Karolinska Investment” istället för ”Insamlingsstiftelsen”. Efter att detta i början på
2005 påpekats för bolagets VD Mats Pettersson rättades felet till. Denna aktiepost kan härledas
till KI Holding AB under Hans Wigzells (ordförande) och Folke Meijers (VD) ledning.
På dess hemsida står i förteckningen av aktier sålunda att innehavet i Biovitrum AB har
överlåtits till ”Insamlingsstiftelsen”.

Vad är då detta för stiftelse? Jo i stiftelseregistret hos Länsstyrelsen i Stockholms län finner
man att den bildades 2001 (org nr 802411-0275) av Berit Löfstedt (då styrelseordförande
vid KI), Hans Wigzell (då rektor vid KI) och Rune Fransson (universitetsdirektör vid KI);
stiftelseförordnandet är undertecknat av de två senare. Dessa tre utgjorde också stiftelsens
styrelse. Stiftelsens adress var c/o Rune Fransson, Karolinska Institutet, Stockholm.

Förhållandet tycks alltså vara att de tre högsta företrädarna för KI (utsedda av Regeringen)
bildat en stiftelse som köpt en stor aktiepost i Biovitrum. Vid en förfrågan hos registrator på KI
visade det sig dock att det där inte fanns några diarieförda handlingar rörande ”Insamlingsstiftelsen”.

 

« Tillbaka