Karolinska Institutet på 1980-talet
- grunden läggs

« Tillbaka

 
Trots att offentligt anställda forskare i Sverige genom det så kallade lärarundantaget
(lag 1949:345 om rätten till arbetstagares uppfinningar) ända sedan 1950-talets början
ägt rätten till sina upptäckter dröjde det här och i andra europeiska länder längre än i
USA innan forskningsresultat började utnyttjas affärsmässigt i någon egentlig omfattning.

Under större delen av 1980- och halva 1990-talet (1983-1995) var professor Bengt Samuelsson (Nobelpristagare i fysiologi eller medicin 1982 och fram till april 2005 ordförande i Nobelstiftelsen)
rektor för KI. Även om det under denna tid förvisso fanns enskilda forskare som hade kontakter
med och ekonomiskt stöd till exempel från läkemedelsindustrin var verksamheten av måttlig omfattning.

Någon central organisation för att hjälpa forskarna med företagskontakter och liknande fanns
ej heller. I viss utsträckning lades dock redan vid denna tid grunden för ett nära och växande
samarbete mellan KI och läkemedelsföretag som Astra och Pharmacia (vid den tiden svenska bolag).
Via forskaren Sven Ove Ögren etablerade Astra redan under 1970-talet nära kontakter med
neurobiologiska forskare vid KI, bland annat flera professorer vid Histologiska Institutionen
(senare Institutionen för Neurovetenskap). Denna bro byggdes vidare under 1980-talet och
resulterade i en stor mängd gemensamma publikationer.

Kontakterna mellan Astra och den nämnda KI-institutionen ledde vidare till att neurobiologen
Gösta Jonsson värvades av företaget. Han blev senare VD för dotterbolaget Astra Arcus.
Efter det att Ögren sedermera blivit adjungerad professor vid KI stadfästes 1995 hans
relation till Institutionen för Neurovetenskap genom ett avtal med Astra Arcus, undertecknat
av dess VD Gösta Jonsson samt Sten Grillner, dåvarande prefekt för KI-institutionen.

Detta avtal är anmärkningsvärt och har väckt uppmärksamhet även utomlands.
Sålunda gavs det i Sheldon Krimskys bok ”Science in the private interest” [2003] som exempel
(det enda) på att mycket nära kontakter mellan universitet och industri förekommer även utanför
USA.

 

« Tillbaka