KI, Nobelpris och affärer

« Tillbaka


Ett förhållande som på ett avgörande sätt bidragit till att befästa KI:s status,
inte minst på det internationella planet, är kopplingen till Nobelpriset i fysiologi
eller medicin. Direkt innanför porten till KI Campus i Solna börjar Nobels väg och
till vänster ligger Nobel Forum, en påkostad byggnad i vilken Nobelkommittén
och Nobelförsamlingen vid KI har kontor och sammanträdesrum.

Här finns även en större föreläsningssal där Nobelsymposier och liknande hålles,
där seminarier med prominenta gästföreläsare ges (inklusive tidigare Nobelpristagare)
och där Nobelpriset varje år presenteras inför press och media. Utanför byggnaden
står en byst av Alfred Nobel och en bild av denna byst ingår också som en del i KI:s profil
på webben. De ansträngningar som görs idag för att framhålla relationen mellan KI
och Nobelpriset kontrasterar mot den tvekan man initialt visade mot att ta på sig
uppgiften att utse pristagarna inom det biovetenskapliga och medicinska fältet.

Detta beskrivs ingående i boken ”Ett Testamente” av Ragnar Sohlman [1951].
Denne arbetade under många år som assistent åt Nobel och kom att bli en av två
exekutorer av det idag världsberömda testamentet. Han blev sedermera också den
förste som innehade posten som VD i Nobelstiftelsen. Arbetet med utseende av
Nobelpristagare är sekretessbelagt

 

« Tillbaka