Artiklar om ämnet

Nyinlagda artiklar på sidan:

Artikelserie om pengarna för alternativmedicin som försvann

Martin Ingvars och alternativmedicinaren Ronny Rrydströms mailvaxling om Osher-centrum/

Ny ekonomisk analys av Osher-centrums katastrofredovisning - Var är 30 miljoner kr

Vaccination mot papillomvirus och cancer - En dyr och osäker satsning

Handelshögskolan i Stockholm finansierar riskkapitalprofessur med skatteflyktspengar

Socialdepartementet deltar i tveksamma affärer inom sjukvardsomradet

 

Boktips - Forskning till salu

 

Osher-centrum granskas av professor Johan Thyberg

Professor granskar Osher-centrum

Osher Centrum fick 43 milj för att integrera alternativmedicin men gör annat för pengarna

Vad händer egentligen med Osher-pengarna

Osher-centrums donationsavtal - Har avtalsbrott skett

Osher-centrum - Riksrevisionen avvaktar KIs internrevision som inväntar extern revision

Osher-centrum leaks - Artikelserie om pengarna för alternativmedicin som försvann

 

Hitta alla inlägg om Osher-centrum på News Voice:

http://newsvoice.se/?s=osher

 


 

 

Nedanstående artiklar är konverterade från diverse hemsidor till pdf-format.
Detta är gjort för att många av artiklarna inte längre finns kvar på sin originaladress
utan kan ha blivit flyttade eller raderade. Viss information, såsom reklam, länkar som inte
berör ämnet kan vara raderade för att minska dokumentens storlek.

 

Advokatsamfundet - Ökad öppenhet i tillsynsverksamheten

Aftonbladet Säpo misstänker att gästforskare spionerar

Dagens Medicin - Dekanus för forskning petas efter otillbörlig påverkan

 

DN - Centralstyrning hot mot KI:s internationella position

DN - Ekonomi - Gustafsson sålde patent för en dollar

DN - Ekonomi - Internrevision mot Gustafsson efter DN-artiklar

DN - Ekonomi - Jag har bara fått basfakta

DN - Ekonomi - Jan-Åke Gustafssons svar på DNs frågor

DN - Ekonomi - Karolinskas rektor försvarar projektet

DN - Ekonomi - KI-chef fick köpa aktier billigt

 

DN - Ekonomi - KIs rektor försvarar professors bisysslor

DN - Ekonomi - KIs rektor ser inga problem

DN - Ekonomi - Landstinget i Stockholm ger mer pengar till kontroversiell professor

DN - Ekonomi - Landstinget utvärderar omstridd miljardforskning

DN - Ekonomi - Leni Björklunds svar på DNs frågor

 

DN - Ekonomi - Ministern banade väg för professorns klipp

DN - Ekonomi - Novum

DN - Ekonomi - Politiskt bråk om Novumutvärdering

DN - Ekonomi - Professor bryter mot KIs regler

DN - Ekonomi - Professor vill fixa tung titel till sin ordförande

DN - Ekonomi - Professorn valde själv sina granskare

DN - Ekonomi - Professorns upptäckt sågas av toppforskare

 

DN - Ekonomi - Staten är storägare i omstridda Karo Bio

DN - Ekonomi - Stiftelser som Gustafsson styr fick miljarder av landstinget

DN - Nyheter - Doktorander utnyttjas som billig arbetskraft

DN - Nyheter - Säpo misstänker Kina för spioneri

 

EXPRESSEN - Säpo misstänker Kina för spioneri

Polisutredning om utbytt MFR-handling läggs ner

Dagens Medicin - Nature uppmärksammar bankettbojkott på Karolinska

Nature News - Nobelists defend actions of sacked dean

Nature News - Power struggle hits Swedish institute

Säpos misstankar om forskningsspionage på KI - Karolinska Institutet

 

SvD Farligt styrd genusforskning

SvD Säpo misstänker Kina för spioneri

Sveriges Radio - Ekot-doktorand 2

Sveriges Radio - Ekot-doktorander

Sveriges_Radio_-_Ekot-SÄPO

Sveriges Radio - Ekot

SVT - Nyheterna-doktorand